Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

BOX 23
30 / 10 / 2023 Circuit MONTMELO Jour 31 Group 400 matin
ComprarREF: 2310301705
2310301705
ComprarREF: 2310301707
2310301707
ComprarREF: 2310301708
2310301708
ComprarREF: 2310301709
2310301709
ComprarREF: 2310301711
2310301711
ComprarREF: 2310301712
2310301712
ComprarREF: 2310301714
2310301714
ComprarREF: 2310301715
2310301715
ComprarREF: 2310301716
2310301716
ComprarREF: 2310301717
2310301717
ComprarREF: 2310301719
2310301719
ComprarREF: 2310301720
2310301720
ComprarREF: 2310301721
2310301721
ComprarREF: 2310301722
2310301722
ComprarREF: 2310301724
2310301724
ComprarREF: 2310301725
2310301725
ComprarREF: 2310301727
2310301727
ComprarREF: 2310301728
2310301728
ComprarREF: 2310301729
2310301729
ComprarREF: 2310301730
2310301730
ComprarREF: 2310301731
2310301731
ComprarREF: 2310301733
2310301733
ComprarREF: 2310301735
2310301735
ComprarREF: 2310301736
2310301736
ComprarREF: 2310301737
2310301737
ComprarREF: 2310301738
2310301738
ComprarREF: 2310301739
2310301739
ComprarREF: 2310301742
2310301742
ComprarREF: 2310301743
2310301743
ComprarREF: 2310301747
2310301747
ComprarREF: 2310301748
2310301748
ComprarREF: 2310301750
2310301750
ComprarREF: 2310301751
2310301751
ComprarREF: 2310301752
2310301752
ComprarREF: 2310301753
2310301753
ComprarREF: 2310301755
2310301755
ComprarREF: 2310301756
2310301756
ComprarREF: 2310301757
2310301757
ComprarREF: 2310301758
2310301758
ComprarREF: 2310301759
2310301759
ComprarREF: 2310301760
2310301760
ComprarREF: 2310302165
2310302165
ComprarREF: 2310302166
2310302166
ComprarREF: 2310302168
2310302168
ComprarREF: 2310302169
2310302169
ComprarREF: 2310302171
2310302171
ComprarREF: 2310302173
2310302173
ComprarREF: 2310302177
2310302177
ComprarREF: 2310302182
2310302182
ComprarREF: 2310302183
2310302183
ComprarREF: 2310302186
2310302186
ComprarREF: 2310302187
2310302187
ComprarREF: 2310302190
2310302190
ComprarREF: 2310302191
2310302191
ComprarREF: 2310302193
2310302193
ComprarREF: 2310302195
2310302195
ComprarREF: 2310302196
2310302196
ComprarREF: 2310302200
2310302200
ComprarREF: 2310302203
2310302203
ComprarREF: 2310302207
2310302207
ComprarREF: 2310302208
2310302208
ComprarREF: 2310302211
2310302211
ComprarREF: 2310302216
2310302216
ComprarREF: 2310302217
2310302217
ComprarREF: 2310302218
2310302218
ComprarREF: 2310302219
2310302219
ComprarREF: 2310302220
2310302220
ComprarREF: 2310302221
2310302221
ComprarREF: 2310302222
2310302222
ComprarREF: 2310302223
2310302223
ComprarREF: 2310302224
2310302224
ComprarREF: 2310302226
2310302226
ComprarREF: 2310302227
2310302227
ComprarREF: 2310302229
2310302229
ComprarREF: 2310302233
2310302233
ComprarREF: 2310302235
2310302235
ComprarREF: 2310302237
2310302237
ComprarREF: 2310302238
2310302238
ComprarREF: 2310302239
2310302239
ComprarREF: 2310302241
2310302241
ComprarREF: 2310302243
2310302243
ComprarREF: 2310302244
2310302244
ComprarREF: 2310302246
2310302246
ComprarREF: 2310302248
2310302248
ComprarREF: 2310302249
2310302249
ComprarREF: 2310302250
2310302250
ComprarREF: 2310302252
2310302252
ComprarREF: 2310302253
2310302253
ComprarREF: 2310302254
2310302254
ComprarREF: 2310302255
2310302255
ComprarREF: 2310302668
2310302668
ComprarREF: 2310302670
2310302670
ComprarREF: 2310302671
2310302671
ComprarREF: 2310302672
2310302672
ComprarREF: 2310302673
2310302673
ComprarREF: 2310302674
2310302674
ComprarREF: 2310302675
2310302675
ComprarREF: 2310302676
2310302676
ComprarREF: 2310302677
2310302677
ComprarREF: 2310302678
2310302678
ComprarREF: 2310302679
2310302679
ComprarREF: 2310302680
2310302680
ComprarREF: 2310302681
2310302681
ComprarREF: 2310302682
2310302682
ComprarREF: 2310302683
2310302683
ComprarREF: 2310302684
2310302684
ComprarREF: 2310302685
2310302685
ComprarREF: 2310302687
2310302687
ComprarREF: 2310302688
2310302688
ComprarREF: 2310302690
2310302690
ComprarREF: 2310302693
2310302693
ComprarREF: 2310302694
2310302694
ComprarREF: 2310302695
2310302695
ComprarREF: 2310302696
2310302696
ComprarREF: 2310302697
2310302697
ComprarREF: 2310302698
2310302698
ComprarREF: 2310302699
2310302699
ComprarREF: 2310302700
2310302700
ComprarREF: 2310302701
2310302701
ComprarREF: 2310302703
2310302703
ComprarREF: 2310302704
2310302704
ComprarREF: 2310302705
2310302705
ComprarREF: 2310302706
2310302706
ComprarREF: 2310302708
2310302708
ComprarREF: 2310302710
2310302710
ComprarREF: 2310302711
2310302711
ComprarREF: 2310302712
2310302712
ComprarREF: 2310302713
2310302713
ComprarREF: 2310302714
2310302714
ComprarREF: 2310302715
2310302715
ComprarREF: 2310302717
2310302717
ComprarREF: 2310302718
2310302718
ComprarREF: 2310302719
2310302719
ComprarREF: 2310302720
2310302720
ComprarREF: 2310302721
2310302721
ComprarREF: 2310302722
2310302722
ComprarREF: 2310302723
2310302723
ComprarREF: 2310302724
2310302724
ComprarREF: 2310302725
2310302725
ComprarREF: 2310302726
2310302726

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.