Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

08 / 12 / 2019 Circuit MONTMELO Motos 12.00
ComprarREF: 1912081400
1912081400
ComprarREF: 1912081401
1912081401
ComprarREF: 1912081402
1912081402
ComprarREF: 1912081403
1912081403
ComprarREF: 1912081404
1912081404
ComprarREF: 1912081405
1912081405
ComprarREF: 1912081406
1912081406
ComprarREF: 1912081407
1912081407
ComprarREF: 1912081408
1912081408
ComprarREF: 1912081409
1912081409
ComprarREF: 1912081410
1912081410
ComprarREF: 1912081411
1912081411
ComprarREF: 1912081412
1912081412
ComprarREF: 1912081413
1912081413
ComprarREF: 1912081414
1912081414
ComprarREF: 1912081415
1912081415
ComprarREF: 1912081416
1912081416
ComprarREF: 1912081417
1912081417
ComprarREF: 1912081418
1912081418
ComprarREF: 1912081419
1912081419
ComprarREF: 1912081420
1912081420
ComprarREF: 1912081421
1912081421
ComprarREF: 1912081422
1912081422
ComprarREF: 1912081423
1912081423
ComprarREF: 1912081424
1912081424
ComprarREF: 1912081425
1912081425
ComprarREF: 1912081426
1912081426
ComprarREF: 1912081427
1912081427
ComprarREF: 1912081428
1912081428
ComprarREF: 1912081429
1912081429
ComprarREF: 1912081430
1912081430
ComprarREF: 1912081431
1912081431
ComprarREF: 1912081432
1912081432
ComprarREF: 1912081433
1912081433
ComprarREF: 1912081434
1912081434
ComprarREF: 1912081435
1912081435
ComprarREF: 1912081436
1912081436
ComprarREF: 1912081437
1912081437
ComprarREF: 1912081438
1912081438
ComprarREF: 1912081439
1912081439
ComprarREF: 1912081440
1912081440
ComprarREF: 1912081441
1912081441
ComprarREF: 1912081442
1912081442
ComprarREF: 1912081443
1912081443
ComprarREF: 1912081444
1912081444
ComprarREF: 1912081445
1912081445
ComprarREF: 1912081446
1912081446
ComprarREF: 1912081447
1912081447
ComprarREF: 1912081448
1912081448
ComprarREF: 1912081449
1912081449
ComprarREF: 1912081450
1912081450
ComprarREF: 1912081451
1912081451
ComprarREF: 1912081452
1912081452
ComprarREF: 1912081453
1912081453
ComprarREF: 1912081454
1912081454
ComprarREF: 1912081455
1912081455
ComprarREF: 1912081456
1912081456
ComprarREF: 1912081457
1912081457
ComprarREF: 1912081458
1912081458
ComprarREF: 1912081459
1912081459
ComprarREF: 1912081460
1912081460
ComprarREF: 1912081461
1912081461
ComprarREF: 1912081462
1912081462
ComprarREF: 1912081463
1912081463
ComprarREF: 1912081464
1912081464
ComprarREF: 1912081465
1912081465
ComprarREF: 1912081466
1912081466
ComprarREF: 1912081467
1912081467
ComprarREF: 1912081468
1912081468
ComprarREF: 1912081469
1912081469
ComprarREF: 1912081470
1912081470
ComprarREF: 1912081471
1912081471
ComprarREF: 1912081472
1912081472
ComprarREF: 1912081473
1912081473
ComprarREF: 1912081474
1912081474
ComprarREF: 1912081475
1912081475
ComprarREF: 1912081476
1912081476
ComprarREF: 1912081477
1912081477
ComprarREF: 1912081478
1912081478
ComprarREF: 1912081479
1912081479
ComprarREF: 1912081480
1912081480
ComprarREF: 1912081481
1912081481
ComprarREF: 1912081482
1912081482
ComprarREF: 1912081483
1912081483
ComprarREF: 1912081484
1912081484
ComprarREF: 1912081485
1912081485
ComprarREF: 1912081486
1912081486
ComprarREF: 1912081487
1912081487
ComprarREF: 1912081488
1912081488
ComprarREF: 1912081489
1912081489
ComprarREF: 1912081490
1912081490
ComprarREF: 1912081491
1912081491
ComprarREF: 1912081492
1912081492
ComprarREF: 1912081493
1912081493
ComprarREF: 1912081494
1912081494
ComprarREF: 1912081495
1912081495
ComprarREF: 1912081496
1912081496
ComprarREF: 1912081497
1912081497
ComprarREF: 1912081498
1912081498
ComprarREF: 1912081499
1912081499
ComprarREF: 1912081500
1912081500
ComprarREF: 1912081501
1912081501
ComprarREF: 1912081502
1912081502
ComprarREF: 1912081503
1912081503
ComprarREF: 1912081504
1912081504
ComprarREF: 1912081505
1912081505
ComprarREF: 1912081506
1912081506
ComprarREF: 1912081507
1912081507
ComprarREF: 1912081508
1912081508
ComprarREF: 1912081509
1912081509
ComprarREF: 1912081510
1912081510
ComprarREF: 1912081511
1912081511
ComprarREF: 1912081512
1912081512
ComprarREF: 1912081513
1912081513
ComprarREF: 1912081514
1912081514
ComprarREF: 1912081515
1912081515
ComprarREF: 1912081516
1912081516
ComprarREF: 1912081517
1912081517
ComprarREF: 1912081518
1912081518
ComprarREF: 1912081519
1912081519
ComprarREF: 1912081520
1912081520
ComprarREF: 1912081521
1912081521
ComprarREF: 1912081522
1912081522
ComprarREF: 1912081523
1912081523
ComprarREF: 1912081524
1912081524
ComprarREF: 1912081525
1912081525
ComprarREF: 1912081526
1912081526
ComprarREF: 1912081527
1912081527
ComprarREF: 1912081528
1912081528
ComprarREF: 1912081529
1912081529
ComprarREF: 1912081530
1912081530
ComprarREF: 1912081531
1912081531
ComprarREF: 1912081532
1912081532
ComprarREF: 1912081533
1912081533
ComprarREF: 1912081534
1912081534
ComprarREF: 1912081535
1912081535
ComprarREF: 1912081536
1912081536
ComprarREF: 1912081537
1912081537
ComprarREF: 1912081538
1912081538
ComprarREF: 1912081539
1912081539
ComprarREF: 1912081540
1912081540
ComprarREF: 1912081541
1912081541
ComprarREF: 1912081542
1912081542
ComprarREF: 1912081543
1912081543
ComprarREF: 1912081544
1912081544
ComprarREF: 1912081545
1912081545
ComprarREF: 1912081546
1912081546
ComprarREF: 1912081547
1912081547
ComprarREF: 1912081548
1912081548
ComprarREF: 1912081549
1912081549

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.