Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

26 / 01 / 2019 Circuit MONTMELO Motos 12.00
ComprarREF: 1901265000
1901265000
ComprarREF: 1901265001
1901265001
ComprarREF: 1901265002
1901265002
ComprarREF: 1901265003
1901265003
ComprarREF: 1901265004
1901265004
ComprarREF: 1901265005
1901265005
ComprarREF: 1901265006
1901265006
ComprarREF: 1901265007
1901265007
ComprarREF: 1901265008
1901265008
ComprarREF: 1901265009
1901265009
ComprarREF: 1901265010
1901265010
ComprarREF: 1901265011
1901265011
ComprarREF: 1901265012
1901265012
ComprarREF: 1901265013
1901265013
ComprarREF: 1901265014
1901265014
ComprarREF: 1901265015
1901265015
ComprarREF: 1901265016
1901265016
ComprarREF: 1901265017
1901265017
ComprarREF: 1901265018
1901265018
ComprarREF: 1901265019
1901265019
ComprarREF: 1901265020
1901265020
ComprarREF: 1901265021
1901265021
ComprarREF: 1901265022
1901265022
ComprarREF: 1901265023
1901265023
ComprarREF: 1901265024
1901265024
ComprarREF: 1901265025
1901265025
ComprarREF: 1901265026
1901265026
ComprarREF: 1901265027
1901265027
ComprarREF: 1901265028
1901265028
ComprarREF: 1901265029
1901265029
ComprarREF: 1901265030
1901265030
ComprarREF: 1901265031
1901265031
ComprarREF: 1901265032
1901265032
ComprarREF: 1901265033
1901265033
ComprarREF: 1901265034
1901265034
ComprarREF: 1901265035
1901265035
ComprarREF: 1901265036
1901265036
ComprarREF: 1901265037
1901265037
ComprarREF: 1901265038
1901265038
ComprarREF: 1901265039
1901265039
ComprarREF: 1901265040
1901265040
ComprarREF: 1901265041
1901265041
ComprarREF: 1901265042
1901265042
ComprarREF: 1901265043
1901265043
ComprarREF: 1901265044
1901265044
ComprarREF: 1901265045
1901265045
ComprarREF: 1901265046
1901265046
ComprarREF: 1901265047
1901265047
ComprarREF: 1901265048
1901265048
ComprarREF: 1901265049
1901265049
ComprarREF: 1901265050
1901265050
ComprarREF: 1901265051
1901265051
ComprarREF: 1901265052
1901265052
ComprarREF: 1901265053
1901265053
ComprarREF: 1901265054
1901265054
ComprarREF: 1901265055
1901265055
ComprarREF: 1901265056
1901265056
ComprarREF: 1901265057
1901265057
ComprarREF: 1901265058
1901265058
ComprarREF: 1901265059
1901265059
ComprarREF: 1901265060
1901265060
ComprarREF: 1901265061
1901265061
ComprarREF: 1901265062
1901265062
ComprarREF: 1901265063
1901265063
ComprarREF: 1901265064
1901265064
ComprarREF: 1901265065
1901265065
ComprarREF: 1901265066
1901265066
ComprarREF: 1901265067
1901265067
ComprarREF: 1901265068
1901265068
ComprarREF: 1901265069
1901265069
ComprarREF: 1901265070
1901265070
ComprarREF: 1901265071
1901265071
ComprarREF: 1901265072
1901265072
ComprarREF: 1901265073
1901265073
ComprarREF: 1901265074
1901265074
ComprarREF: 1901265075
1901265075
ComprarREF: 1901265076
1901265076
ComprarREF: 1901265077
1901265077
ComprarREF: 1901265078
1901265078
ComprarREF: 1901265079
1901265079
ComprarREF: 1901265080
1901265080
ComprarREF: 1901265081
1901265081
ComprarREF: 1901265082
1901265082
ComprarREF: 1901265083
1901265083
ComprarREF: 1901265084
1901265084
ComprarREF: 1901265085
1901265085
ComprarREF: 1901265086
1901265086
ComprarREF: 1901265087
1901265087
ComprarREF: 1901265088
1901265088
ComprarREF: 1901265089
1901265089
ComprarREF: 1901265090
1901265090
ComprarREF: 1901265091
1901265091
ComprarREF: 1901265092
1901265092
ComprarREF: 1901265093
1901265093
ComprarREF: 1901265094
1901265094
ComprarREF: 1901265095
1901265095
ComprarREF: 1901265096
1901265096
ComprarREF: 1901265097
1901265097
ComprarREF: 1901265098
1901265098
ComprarREF: 1901265099
1901265099
ComprarREF: 1901265100
1901265100
ComprarREF: 1901265101
1901265101
ComprarREF: 1901265102
1901265102
ComprarREF: 1901265103
1901265103
ComprarREF: 1901265104
1901265104
ComprarREF: 1901265105
1901265105
ComprarREF: 1901265106
1901265106
ComprarREF: 1901265107
1901265107
ComprarREF: 1901265108
1901265108
ComprarREF: 1901265109
1901265109
ComprarREF: 1901265110
1901265110
ComprarREF: 1901265111
1901265111
ComprarREF: 1901265112
1901265112
ComprarREF: 1901265113
1901265113
ComprarREF: 1901265114
1901265114
ComprarREF: 1901265115
1901265115
ComprarREF: 1901265116
1901265116
ComprarREF: 1901265117
1901265117
ComprarREF: 1901265118
1901265118
ComprarREF: 1901265119
1901265119
ComprarREF: 1901265120
1901265120
ComprarREF: 1901265121
1901265121
ComprarREF: 1901265122
1901265122
ComprarREF: 1901265123
1901265123
ComprarREF: 1901265124
1901265124
ComprarREF: 1901265125
1901265125
ComprarREF: 1901265126
1901265126
ComprarREF: 1901265127
1901265127
ComprarREF: 1901265128
1901265128
ComprarREF: 1901265129
1901265129
ComprarREF: 1901265130
1901265130
ComprarREF: 1901265131
1901265131
ComprarREF: 1901265132
1901265132
ComprarREF: 1901265133
1901265133
ComprarREF: 1901265134
1901265134
ComprarREF: 1901265135
1901265135
ComprarREF: 1901265136
1901265136
ComprarREF: 1901265137
1901265137
ComprarREF: 1901265138
1901265138
ComprarREF: 1901265139
1901265139
ComprarREF: 1901265140
1901265140
ComprarREF: 1901265141
1901265141
ComprarREF: 1901265142
1901265142
ComprarREF: 1901265143
1901265143
ComprarREF: 1901265144
1901265144
ComprarREF: 1901265145
1901265145
ComprarREF: 1901265146
1901265146
ComprarREF: 1901265147
1901265147
ComprarREF: 1901265148
1901265148
ComprarREF: 1901265149
1901265149

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.