Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

CMV - Camp. Mediterráneo de Velocidad
02 / 09 / 2018 Circuit ALCARRAS Honda-Rieju Entrenos
ComprarREF: 1809021150
1809021150
ComprarREF: 1809021151
1809021151
ComprarREF: 1809021152
1809021152
ComprarREF: 1809021153
1809021153
ComprarREF: 1809021154
1809021154
ComprarREF: 1809021155
1809021155
ComprarREF: 1809021156
1809021156
ComprarREF: 1809021157
1809021157
ComprarREF: 1809021158
1809021158
ComprarREF: 1809021159
1809021159
ComprarREF: 1809021160
1809021160
ComprarREF: 1809021161
1809021161
ComprarREF: 1809021162
1809021162
ComprarREF: 1809021163
1809021163
ComprarREF: 1809021164
1809021164
ComprarREF: 1809021165
1809021165
ComprarREF: 1809021166
1809021166
ComprarREF: 1809021167
1809021167
ComprarREF: 1809021168
1809021168
ComprarREF: 1809021169
1809021169
ComprarREF: 1809021170
1809021170
ComprarREF: 1809021171
1809021171
ComprarREF: 1809021172
1809021172
ComprarREF: 1809021173
1809021173
ComprarREF: 1809021174
1809021174
ComprarREF: 1809021175
1809021175
ComprarREF: 1809021176
1809021176
ComprarREF: 1809021177
1809021177
ComprarREF: 1809021178
1809021178
ComprarREF: 1809021179
1809021179
ComprarREF: 1809021180
1809021180
ComprarREF: 1809021181
1809021181
ComprarREF: 1809021182
1809021182
ComprarREF: 1809021183
1809021183
ComprarREF: 1809021184
1809021184
ComprarREF: 1809021185
1809021185
ComprarREF: 1809021186
1809021186
ComprarREF: 1809021187
1809021187
ComprarREF: 1809021188
1809021188
ComprarREF: 1809021189
1809021189
ComprarREF: 1809021190
1809021190
ComprarREF: 1809021191
1809021191
ComprarREF: 1809021192
1809021192
ComprarREF: 1809021193
1809021193
ComprarREF: 1809021194
1809021194
ComprarREF: 1809021195
1809021195
ComprarREF: 1809021196
1809021196
ComprarREF: 1809021197
1809021197
ComprarREF: 1809021198
1809021198
ComprarREF: 1809021199
1809021199
ComprarREF: 1809021200
1809021200
ComprarREF: 1809021201
1809021201
ComprarREF: 1809021202
1809021202
ComprarREF: 1809021203
1809021203
ComprarREF: 1809021204
1809021204
ComprarREF: 1809021205
1809021205
ComprarREF: 1809021206
1809021206
ComprarREF: 1809021207
1809021207
ComprarREF: 1809021208
1809021208
ComprarREF: 1809021209
1809021209
ComprarREF: 1809021210
1809021210
ComprarREF: 1809021211
1809021211
ComprarREF: 1809021212
1809021212
ComprarREF: 1809021213
1809021213
ComprarREF: 1809021214
1809021214
ComprarREF: 1809021215
1809021215
ComprarREF: 1809021216
1809021216
ComprarREF: 1809021217
1809021217
ComprarREF: 1809021218
1809021218
ComprarREF: 1809021219
1809021219
ComprarREF: 1809021220
1809021220
ComprarREF: 1809021221
1809021221
ComprarREF: 1809021222
1809021222
ComprarREF: 1809021223
1809021223
ComprarREF: 1809021224
1809021224
ComprarREF: 1809021225
1809021225
ComprarREF: 1809021226
1809021226
ComprarREF: 1809021227
1809021227
ComprarREF: 1809021228
1809021228
ComprarREF: 1809021229
1809021229
ComprarREF: 1809021230
1809021230
ComprarREF: 1809021231
1809021231
ComprarREF: 1809021232
1809021232
ComprarREF: 1809021233
1809021233
ComprarREF: 1809021234
1809021234
ComprarREF: 1809021235
1809021235
ComprarREF: 1809021236
1809021236
ComprarREF: 1809021237
1809021237
ComprarREF: 1809021238
1809021238
ComprarREF: 1809021239
1809021239
ComprarREF: 1809021240
1809021240
ComprarREF: 1809021241
1809021241
ComprarREF: 1809021242
1809021242
ComprarREF: 1809021243
1809021243
ComprarREF: 1809021244
1809021244
ComprarREF: 1809021245
1809021245
ComprarREF: 1809021246
1809021246
ComprarREF: 1809021247
1809021247
ComprarREF: 1809021248
1809021248
ComprarREF: 1809021249
1809021249
ComprarREF: 1809021250
1809021250
ComprarREF: 1809021251
1809021251
ComprarREF: 1809021252
1809021252
ComprarREF: 1809021253
1809021253
ComprarREF: 1809021254
1809021254
ComprarREF: 1809021255
1809021255
ComprarREF: 1809021256
1809021256
ComprarREF: 1809021257
1809021257

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.