Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

CIV - Camp. Interautonómico de Velocidad
08 / 03 / 2020 Circuit JEREZ SSP 300 Carrera
ComprarREF: 2003082000
2003082000
ComprarREF: 2003082001
2003082001
ComprarREF: 2003082002
2003082002
ComprarREF: 2003082003
2003082003
ComprarREF: 2003082004
2003082004
ComprarREF: 2003082005
2003082005
ComprarREF: 2003082006
2003082006
ComprarREF: 2003082007
2003082007
ComprarREF: 2003082008
2003082008
ComprarREF: 2003082009
2003082009
ComprarREF: 2003082010
2003082010
ComprarREF: 2003082011
2003082011
ComprarREF: 2003082012
2003082012
ComprarREF: 2003082013
2003082013
ComprarREF: 2003082014
2003082014
ComprarREF: 2003082015
2003082015
ComprarREF: 2003082016
2003082016
ComprarREF: 2003082017
2003082017
ComprarREF: 2003082018
2003082018
ComprarREF: 2003082019
2003082019
ComprarREF: 2003082020
2003082020
ComprarREF: 2003082021
2003082021
ComprarREF: 2003082022
2003082022
ComprarREF: 2003082023
2003082023
ComprarREF: 2003082024
2003082024
ComprarREF: 2003082025
2003082025
ComprarREF: 2003082026
2003082026
ComprarREF: 2003082027
2003082027
ComprarREF: 2003082028
2003082028
ComprarREF: 2003082029
2003082029
ComprarREF: 2003082030
2003082030
ComprarREF: 2003082031
2003082031
ComprarREF: 2003082032
2003082032
ComprarREF: 2003082033
2003082033
ComprarREF: 2003082034
2003082034
ComprarREF: 2003082035
2003082035
ComprarREF: 2003082036
2003082036
ComprarREF: 2003082037
2003082037
ComprarREF: 2003082038
2003082038
ComprarREF: 2003082039
2003082039
ComprarREF: 2003082040
2003082040
ComprarREF: 2003082041
2003082041
ComprarREF: 2003082042
2003082042
ComprarREF: 2003082043
2003082043
ComprarREF: 2003082044
2003082044
ComprarREF: 2003082045
2003082045
ComprarREF: 2003082046
2003082046
ComprarREF: 2003082047
2003082047
ComprarREF: 2003082048
2003082048
ComprarREF: 2003082049
2003082049
ComprarREF: 2003082050
2003082050
ComprarREF: 2003082051
2003082051
ComprarREF: 2003082052
2003082052
ComprarREF: 2003082053
2003082053
ComprarREF: 2003082054
2003082054
ComprarREF: 2003082055
2003082055
ComprarREF: 2003082056
2003082056
ComprarREF: 2003082057
2003082057
ComprarREF: 2003082058
2003082058
ComprarREF: 2003082059
2003082059
ComprarREF: 2003082060
2003082060
ComprarREF: 2003082061
2003082061
ComprarREF: 2003082062
2003082062
ComprarREF: 2003082063
2003082063
ComprarREF: 2003082064
2003082064
ComprarREF: 2003082065
2003082065
ComprarREF: 2003082066
2003082066
ComprarREF: 2003082067
2003082067
ComprarREF: 2003082068
2003082068
ComprarREF: 2003082069
2003082069
ComprarREF: 2003082070
2003082070
ComprarREF: 2003082071
2003082071
ComprarREF: 2003082072
2003082072
ComprarREF: 2003082073
2003082073
ComprarREF: 2003082074
2003082074
ComprarREF: 2003082075
2003082075
ComprarREF: 2003082076
2003082076
ComprarREF: 2003082077
2003082077
ComprarREF: 2003082078
2003082078
ComprarREF: 2003082079
2003082079
ComprarREF: 2003082080
2003082080
ComprarREF: 2003082081
2003082081
ComprarREF: 2003082082
2003082082
ComprarREF: 2003082083
2003082083
ComprarREF: 2003082084
2003082084
ComprarREF: 2003082085
2003082085
ComprarREF: 2003082086
2003082086
ComprarREF: 2003082087
2003082087
ComprarREF: 2003082088
2003082088
ComprarREF: 2003082089
2003082089
ComprarREF: 2003082090
2003082090
ComprarREF: 2003082091
2003082091
ComprarREF: 2003082092
2003082092
ComprarREF: 2003082093
2003082093
ComprarREF: 2003082094
2003082094
ComprarREF: 2003082095
2003082095
ComprarREF: 2003082096
2003082096
ComprarREF: 2003082097
2003082097
ComprarREF: 2003082098
2003082098
ComprarREF: 2003082099
2003082099
ComprarREF: 2003082100
2003082100
ComprarREF: 2003082101
2003082101
ComprarREF: 2003082102
2003082102
ComprarREF: 2003082103
2003082103
ComprarREF: 2003082104
2003082104
ComprarREF: 2003082105
2003082105
ComprarREF: 2003082106
2003082106
ComprarREF: 2003082107
2003082107
ComprarREF: 2003082108
2003082108
ComprarREF: 2003082109
2003082109
ComprarREF: 2003082110
2003082110
ComprarREF: 2003082111
2003082111
ComprarREF: 2003082112
2003082112
ComprarREF: 2003082113
2003082113
ComprarREF: 2003082114
2003082114
ComprarREF: 2003082115
2003082115
ComprarREF: 2003082116
2003082116
ComprarREF: 2003082117
2003082117
ComprarREF: 2003082118
2003082118
ComprarREF: 2003082119
2003082119
ComprarREF: 2003082120
2003082120
ComprarREF: 2003082121
2003082121
ComprarREF: 2003082122
2003082122
ComprarREF: 2003082123
2003082123
ComprarREF: 2003082124
2003082124
ComprarREF: 2003082125
2003082125
ComprarREF: 2003082126
2003082126
ComprarREF: 2003082127
2003082127
ComprarREF: 2003082128
2003082128
ComprarREF: 2003082129
2003082129
ComprarREF: 2003082130
2003082130

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.