Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

08 / 12 / 2019 Circuit MONTMELO Motos 11.15
ComprarREF: 1912081200
1912081200
ComprarREF: 1912081201
1912081201
ComprarREF: 1912081202
1912081202
ComprarREF: 1912081203
1912081203
ComprarREF: 1912081204
1912081204
ComprarREF: 1912081205
1912081205
ComprarREF: 1912081206
1912081206
ComprarREF: 1912081207
1912081207
ComprarREF: 1912081208
1912081208
ComprarREF: 1912081209
1912081209
ComprarREF: 1912081210
1912081210
ComprarREF: 1912081211
1912081211
ComprarREF: 1912081212
1912081212
ComprarREF: 1912081213
1912081213
ComprarREF: 1912081214
1912081214
ComprarREF: 1912081215
1912081215
ComprarREF: 1912081216
1912081216
ComprarREF: 1912081217
1912081217
ComprarREF: 1912081218
1912081218
ComprarREF: 1912081219
1912081219
ComprarREF: 1912081220
1912081220
ComprarREF: 1912081221
1912081221
ComprarREF: 1912081222
1912081222
ComprarREF: 1912081223
1912081223
ComprarREF: 1912081224
1912081224
ComprarREF: 1912081225
1912081225
ComprarREF: 1912081226
1912081226
ComprarREF: 1912081227
1912081227
ComprarREF: 1912081228
1912081228
ComprarREF: 1912081229
1912081229
ComprarREF: 1912081230
1912081230
ComprarREF: 1912081231
1912081231
ComprarREF: 1912081232
1912081232
ComprarREF: 1912081233
1912081233
ComprarREF: 1912081234
1912081234
ComprarREF: 1912081235
1912081235
ComprarREF: 1912081236
1912081236
ComprarREF: 1912081237
1912081237
ComprarREF: 1912081238
1912081238
ComprarREF: 1912081239
1912081239
ComprarREF: 1912081240
1912081240
ComprarREF: 1912081241
1912081241
ComprarREF: 1912081242
1912081242
ComprarREF: 1912081243
1912081243
ComprarREF: 1912081244
1912081244
ComprarREF: 1912081245
1912081245
ComprarREF: 1912081246
1912081246
ComprarREF: 1912081247
1912081247
ComprarREF: 1912081248
1912081248
ComprarREF: 1912081249
1912081249
ComprarREF: 1912081250
1912081250
ComprarREF: 1912081251
1912081251
ComprarREF: 1912081252
1912081252
ComprarREF: 1912081253
1912081253
ComprarREF: 1912081254
1912081254
ComprarREF: 1912081255
1912081255
ComprarREF: 1912081256
1912081256
ComprarREF: 1912081257
1912081257
ComprarREF: 1912081258
1912081258
ComprarREF: 1912081259
1912081259
ComprarREF: 1912081260
1912081260
ComprarREF: 1912081261
1912081261
ComprarREF: 1912081262
1912081262
ComprarREF: 1912081263
1912081263
ComprarREF: 1912081264
1912081264
ComprarREF: 1912081265
1912081265
ComprarREF: 1912081266
1912081266
ComprarREF: 1912081267
1912081267
ComprarREF: 1912081268
1912081268
ComprarREF: 1912081269
1912081269
ComprarREF: 1912081270
1912081270
ComprarREF: 1912081271
1912081271
ComprarREF: 1912081272
1912081272
ComprarREF: 1912081273
1912081273
ComprarREF: 1912081274
1912081274
ComprarREF: 1912081275
1912081275
ComprarREF: 1912081276
1912081276
ComprarREF: 1912081277
1912081277
ComprarREF: 1912081278
1912081278
ComprarREF: 1912081279
1912081279
ComprarREF: 1912081280
1912081280
ComprarREF: 1912081281
1912081281
ComprarREF: 1912081282
1912081282
ComprarREF: 1912081283
1912081283
ComprarREF: 1912081284
1912081284
ComprarREF: 1912081285
1912081285
ComprarREF: 1912081286
1912081286
ComprarREF: 1912081287
1912081287
ComprarREF: 1912081288
1912081288
ComprarREF: 1912081289
1912081289
ComprarREF: 1912081290
1912081290
ComprarREF: 1912081291
1912081291
ComprarREF: 1912081292
1912081292
ComprarREF: 1912081293
1912081293
ComprarREF: 1912081294
1912081294
ComprarREF: 1912081295
1912081295
ComprarREF: 1912081296
1912081296
ComprarREF: 1912081297
1912081297
ComprarREF: 1912081298
1912081298
ComprarREF: 1912081299
1912081299
ComprarREF: 1912081300
1912081300
ComprarREF: 1912081301
1912081301
ComprarREF: 1912081302
1912081302
ComprarREF: 1912081303
1912081303
ComprarREF: 1912081304
1912081304
ComprarREF: 1912081305
1912081305
ComprarREF: 1912081306
1912081306
ComprarREF: 1912081307
1912081307
ComprarREF: 1912081308
1912081308
ComprarREF: 1912081309
1912081309
ComprarREF: 1912081310
1912081310
ComprarREF: 1912081311
1912081311
ComprarREF: 1912081312
1912081312
ComprarREF: 1912081313
1912081313
ComprarREF: 1912081314
1912081314
ComprarREF: 1912081315
1912081315
ComprarREF: 1912081316
1912081316
ComprarREF: 1912081317
1912081317
ComprarREF: 1912081318
1912081318
ComprarREF: 1912081319
1912081319
ComprarREF: 1912081320
1912081320
ComprarREF: 1912081321
1912081321
ComprarREF: 1912081322
1912081322
ComprarREF: 1912081323
1912081323
ComprarREF: 1912081324
1912081324
ComprarREF: 1912081325
1912081325
ComprarREF: 1912081326
1912081326
ComprarREF: 1912081327
1912081327
ComprarREF: 1912081328
1912081328
ComprarREF: 1912081329
1912081329
ComprarREF: 1912081330
1912081330
ComprarREF: 1912081331
1912081331
ComprarREF: 1912081332
1912081332
ComprarREF: 1912081333
1912081333
ComprarREF: 1912081334
1912081334
ComprarREF: 1912081335
1912081335

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.