Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

30 / 11 / 2019 Circuit MONTMELO Coches 16.30
ComprarREF: 1911304000
1911304000
ComprarREF: 1911304001
1911304001
ComprarREF: 1911304002
1911304002
ComprarREF: 1911304003
1911304003
ComprarREF: 1911304004
1911304004
ComprarREF: 1911304005
1911304005
ComprarREF: 1911304006
1911304006
ComprarREF: 1911304007
1911304007
ComprarREF: 1911304008
1911304008
ComprarREF: 1911304009
1911304009
ComprarREF: 1911304010
1911304010
ComprarREF: 1911304011
1911304011
ComprarREF: 1911304012
1911304012
ComprarREF: 1911304013
1911304013
ComprarREF: 1911304014
1911304014
ComprarREF: 1911304015
1911304015
ComprarREF: 1911304016
1911304016
ComprarREF: 1911304017
1911304017
ComprarREF: 1911304018
1911304018
ComprarREF: 1911304019
1911304019
ComprarREF: 1911304020
1911304020
ComprarREF: 1911304021
1911304021
ComprarREF: 1911304022
1911304022
ComprarREF: 1911304023
1911304023
ComprarREF: 1911304024
1911304024
ComprarREF: 1911304025
1911304025
ComprarREF: 1911304026
1911304026
ComprarREF: 1911304027
1911304027
ComprarREF: 1911304028
1911304028
ComprarREF: 1911304029
1911304029
ComprarREF: 1911304030
1911304030
ComprarREF: 1911304031
1911304031
ComprarREF: 1911304032
1911304032
ComprarREF: 1911304033
1911304033
ComprarREF: 1911304034
1911304034
ComprarREF: 1911304035
1911304035
ComprarREF: 1911304036
1911304036
ComprarREF: 1911304037
1911304037
ComprarREF: 1911304038
1911304038
ComprarREF: 1911304039
1911304039
ComprarREF: 1911304040
1911304040
ComprarREF: 1911304041
1911304041
ComprarREF: 1911304042
1911304042
ComprarREF: 1911304043
1911304043
ComprarREF: 1911304044
1911304044
ComprarREF: 1911304045
1911304045
ComprarREF: 1911304046
1911304046
ComprarREF: 1911304047
1911304047
ComprarREF: 1911304048
1911304048
ComprarREF: 1911304049
1911304049
ComprarREF: 1911304050
1911304050
ComprarREF: 1911304051
1911304051
ComprarREF: 1911304052
1911304052
ComprarREF: 1911304053
1911304053
ComprarREF: 1911304054
1911304054
ComprarREF: 1911304055
1911304055
ComprarREF: 1911304056
1911304056
ComprarREF: 1911304057
1911304057
ComprarREF: 1911304058
1911304058
ComprarREF: 1911304059
1911304059
ComprarREF: 1911304060
1911304060
ComprarREF: 1911304061
1911304061
ComprarREF: 1911304062
1911304062
ComprarREF: 1911304063
1911304063
ComprarREF: 1911304064
1911304064
ComprarREF: 1911304065
1911304065
ComprarREF: 1911304066
1911304066
ComprarREF: 1911304067
1911304067
ComprarREF: 1911304068
1911304068
ComprarREF: 1911304069
1911304069
ComprarREF: 1911304070
1911304070
ComprarREF: 1911304071
1911304071
ComprarREF: 1911304072
1911304072
ComprarREF: 1911304073
1911304073
ComprarREF: 1911304074
1911304074
ComprarREF: 1911304075
1911304075
ComprarREF: 1911304076
1911304076
ComprarREF: 1911304077
1911304077
ComprarREF: 1911304078
1911304078
ComprarREF: 1911304079
1911304079
ComprarREF: 1911304080
1911304080
ComprarREF: 1911304081
1911304081
ComprarREF: 1911304082
1911304082
ComprarREF: 1911304083
1911304083
ComprarREF: 1911304084
1911304084
ComprarREF: 1911304085
1911304085
ComprarREF: 1911304086
1911304086
ComprarREF: 1911304087
1911304087
ComprarREF: 1911304088
1911304088
ComprarREF: 1911304089
1911304089
ComprarREF: 1911304090
1911304090
ComprarREF: 1911304091
1911304091
ComprarREF: 1911304092
1911304092
ComprarREF: 1911304093
1911304093
ComprarREF: 1911304094
1911304094
ComprarREF: 1911304095
1911304095
ComprarREF: 1911304096
1911304096
ComprarREF: 1911304097
1911304097
ComprarREF: 1911304098
1911304098
ComprarREF: 1911304099
1911304099
ComprarREF: 1911304100
1911304100
ComprarREF: 1911304101
1911304101
ComprarREF: 1911304102
1911304102
ComprarREF: 1911304103
1911304103
ComprarREF: 1911304104
1911304104
ComprarREF: 1911304105
1911304105
ComprarREF: 1911304106
1911304106
ComprarREF: 1911304107
1911304107
ComprarREF: 1911304108
1911304108
ComprarREF: 1911304109
1911304109
ComprarREF: 1911304110
1911304110
ComprarREF: 1911304111
1911304111
ComprarREF: 1911304112
1911304112
ComprarREF: 1911304113
1911304113
ComprarREF: 1911304114
1911304114
ComprarREF: 1911304115
1911304115
ComprarREF: 1911304116
1911304116
ComprarREF: 1911304117
1911304117
ComprarREF: 1911304118
1911304118
ComprarREF: 1911304119
1911304119
ComprarREF: 1911304120
1911304120
ComprarREF: 1911304121
1911304121
ComprarREF: 1911304122
1911304122
ComprarREF: 1911304123
1911304123
ComprarREF: 1911304124
1911304124
ComprarREF: 1911304125
1911304125
ComprarREF: 1911304126
1911304126
ComprarREF: 1911304127
1911304127
ComprarREF: 1911304128
1911304128
ComprarREF: 1911304129
1911304129
ComprarREF: 1911304130
1911304130
ComprarREF: 1911304131
1911304131
ComprarREF: 1911304132
1911304132
ComprarREF: 1911304133
1911304133
ComprarREF: 1911304134
1911304134
ComprarREF: 1911304135
1911304135
ComprarREF: 1911304136
1911304136
ComprarREF: 1911304137
1911304137
ComprarREF: 1911304138
1911304138
ComprarREF: 1911304139
1911304139
ComprarREF: 1911304140
1911304140
ComprarREF: 1911304141
1911304141
ComprarREF: 1911304142
1911304142
ComprarREF: 1911304143
1911304143
ComprarREF: 1911304144
1911304144
ComprarREF: 1911304145
1911304145

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.