Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

CIV - Camp. Interautonómico de Velocidad
17 / 11 / 2019 Circuit MONTMELO Boxes
ComprarREF: 1911170001
1911170001
ComprarREF: 1911170002
1911170002
ComprarREF: 1911170003
1911170003
ComprarREF: 1911170004
1911170004
ComprarREF: 1911170005
1911170005
ComprarREF: 1911170006
1911170006
ComprarREF: 1911170007
1911170007
ComprarREF: 1911170008
1911170008
ComprarREF: 1911170009
1911170009
ComprarREF: 1911170010
1911170010
ComprarREF: 1911170011
1911170011
ComprarREF: 1911170012
1911170012
ComprarREF: 1911170013
1911170013
ComprarREF: 1911170014
1911170014
ComprarREF: 1911170015
1911170015
ComprarREF: 1911170016
1911170016
ComprarREF: 1911170017
1911170017
ComprarREF: 1911170018
1911170018
ComprarREF: 1911170019
1911170019
ComprarREF: 1911170020
1911170020
ComprarREF: 1911170021
1911170021
ComprarREF: 1911170022
1911170022
ComprarREF: 1911170023
1911170023
ComprarREF: 1911170024
1911170024
ComprarREF: 1911170025
1911170025
ComprarREF: 1911170026
1911170026
ComprarREF: 1911170027
1911170027
ComprarREF: 1911170028
1911170028
ComprarREF: 1911170029
1911170029
ComprarREF: 1911170030
1911170030
ComprarREF: 1911170031
1911170031
ComprarREF: 1911170032
1911170032
ComprarREF: 1911170033
1911170033
ComprarREF: 1911170034
1911170034
ComprarREF: 1911170035
1911170035
ComprarREF: 1911170036
1911170036
ComprarREF: 1911170037
1911170037
ComprarREF: 1911170038
1911170038
ComprarREF: 1911170039
1911170039
ComprarREF: 1911170040
1911170040
ComprarREF: 1911170041
1911170041
ComprarREF: 1911170042
1911170042
ComprarREF: 1911170043
1911170043
ComprarREF: 1911170044
1911170044
ComprarREF: 1911170045
1911170045
ComprarREF: 1911170046
1911170046
ComprarREF: 1911170047
1911170047
ComprarREF: 1911170048
1911170048
ComprarREF: 1911170049
1911170049
ComprarREF: 1911170050
1911170050
ComprarREF: 1911170051
1911170051
ComprarREF: 1911170052
1911170052
ComprarREF: 1911170053
1911170053
ComprarREF: 1911170054
1911170054
ComprarREF: 1911170055
1911170055
ComprarREF: 1911170056
1911170056
ComprarREF: 1911170057
1911170057
ComprarREF: 1911170058
1911170058
ComprarREF: 1911170059
1911170059
ComprarREF: 1911170060
1911170060
ComprarREF: 1911170061
1911170061
ComprarREF: 1911170062
1911170062
ComprarREF: 1911170063
1911170063
ComprarREF: 1911170064
1911170064
ComprarREF: 1911170065
1911170065
ComprarREF: 1911170066
1911170066
ComprarREF: 1911170067
1911170067
ComprarREF: 1911170068
1911170068
ComprarREF: 1911170069
1911170069
ComprarREF: 1911170070
1911170070
ComprarREF: 1911170071
1911170071
ComprarREF: 1911170072
1911170072
ComprarREF: 1911170073
1911170073
ComprarREF: 1911170074
1911170074
ComprarREF: 1911170075
1911170075
ComprarREF: 1911170076
1911170076
ComprarREF: 1911170077
1911170077
ComprarREF: 1911170078
1911170078
ComprarREF: 1911170079
1911170079
ComprarREF: 1911170080
1911170080
ComprarREF: 1911170081
1911170081
ComprarREF: 1911170082
1911170082
ComprarREF: 1911170083
1911170083
ComprarREF: 1911170084
1911170084
ComprarREF: 1911170085
1911170085
ComprarREF: 1911170086
1911170086
ComprarREF: 1911170087
1911170087
ComprarREF: 1911170088
1911170088
ComprarREF: 1911170089
1911170089
ComprarREF: 1911170090
1911170090
ComprarREF: 1911170091
1911170091
ComprarREF: 1911170092
1911170092
ComprarREF: 1911170093
1911170093
ComprarREF: 1911170094
1911170094
ComprarREF: 1911170095
1911170095
ComprarREF: 1911170096
1911170096
ComprarREF: 1911170097
1911170097
ComprarREF: 1911170098
1911170098
ComprarREF: 1911170099
1911170099
ComprarREF: 1911170100
1911170100
ComprarREF: 1911170101
1911170101
ComprarREF: 1911170102
1911170102
ComprarREF: 1911170103
1911170103
ComprarREF: 1911170104
1911170104
ComprarREF: 1911170105
1911170105
ComprarREF: 1911170106
1911170106
ComprarREF: 1911170107
1911170107
ComprarREF: 1911170108
1911170108
ComprarREF: 1911170109
1911170109
ComprarREF: 1911170110
1911170110
ComprarREF: 1911170111
1911170111
ComprarREF: 1911170112
1911170112
ComprarREF: 1911170113
1911170113
ComprarREF: 1911170114
1911170114
ComprarREF: 1911170115
1911170115
ComprarREF: 1911170116
1911170116
ComprarREF: 1911170117
1911170117
ComprarREF: 1911170118
1911170118
ComprarREF: 1911170119
1911170119
ComprarREF: 1911170120
1911170120
ComprarREF: 1911170121
1911170121
ComprarREF: 1911170122
1911170122
ComprarREF: 1911170123
1911170123
ComprarREF: 1911170124
1911170124
ComprarREF: 1911170125
1911170125
ComprarREF: 1911170126
1911170126
ComprarREF: 1911170127
1911170127
ComprarREF: 1911170128
1911170128
ComprarREF: 1911170129
1911170129
ComprarREF: 1911170130
1911170130
ComprarREF: 1911170131
1911170131
ComprarREF: 1911170132
1911170132
ComprarREF: 1911170133
1911170133
ComprarREF: 1911170134
1911170134
ComprarREF: 1911170135
1911170135
ComprarREF: 1911170136
1911170136
ComprarREF: 1911170137
1911170137
ComprarREF: 1911170138
1911170138
ComprarREF: 1911170139
1911170139
ComprarREF: 1911170140
1911170140
ComprarREF: 1911170141
1911170141
ComprarREF: 1911170142
1911170142
ComprarREF: 1911170143
1911170143
ComprarREF: 1911170144
1911170144
ComprarREF: 1911170145
1911170145
ComprarREF: 1911170146
1911170146

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.