Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

IPONE DAYS
28 / 10 / 2019 Circuit alcañiz Flat Track
ComprarREF: 1910281000
1910281000
ComprarREF: 1910281001
1910281001
ComprarREF: 1910281002
1910281002
ComprarREF: 1910281003
1910281003
ComprarREF: 1910281004
1910281004
ComprarREF: 1910281005
1910281005
ComprarREF: 1910281006
1910281006
ComprarREF: 1910281007
1910281007
ComprarREF: 1910281008
1910281008
ComprarREF: 1910281009
1910281009
ComprarREF: 1910281010
1910281010
ComprarREF: 1910281011
1910281011
ComprarREF: 1910281012
1910281012
ComprarREF: 1910281013
1910281013
ComprarREF: 1910281014
1910281014
ComprarREF: 1910281015
1910281015
ComprarREF: 1910281016
1910281016
ComprarREF: 1910281017
1910281017
ComprarREF: 1910281018
1910281018
ComprarREF: 1910281019
1910281019
ComprarREF: 1910281020
1910281020
ComprarREF: 1910281021
1910281021
ComprarREF: 1910281022
1910281022
ComprarREF: 1910281023
1910281023
ComprarREF: 1910281024
1910281024
ComprarREF: 1910281025
1910281025
ComprarREF: 1910281026
1910281026
ComprarREF: 1910281027
1910281027
ComprarREF: 1910281028
1910281028
ComprarREF: 1910281029
1910281029
ComprarREF: 1910281030
1910281030
ComprarREF: 1910281031
1910281031
ComprarREF: 1910281032
1910281032
ComprarREF: 1910281033
1910281033
ComprarREF: 1910281034
1910281034
ComprarREF: 1910281035
1910281035
ComprarREF: 1910281036
1910281036
ComprarREF: 1910281037
1910281037
ComprarREF: 1910281038
1910281038
ComprarREF: 1910281039
1910281039
ComprarREF: 1910281040
1910281040
ComprarREF: 1910281041
1910281041
ComprarREF: 1910281042
1910281042
ComprarREF: 1910281043
1910281043
ComprarREF: 1910281044
1910281044
ComprarREF: 1910281045
1910281045
ComprarREF: 1910281046
1910281046
ComprarREF: 1910281047
1910281047
ComprarREF: 1910281048
1910281048
ComprarREF: 1910281049
1910281049
ComprarREF: 1910281050
1910281050
ComprarREF: 1910281051
1910281051
ComprarREF: 1910281052
1910281052
ComprarREF: 1910281053
1910281053
ComprarREF: 1910281054
1910281054
ComprarREF: 1910281055
1910281055
ComprarREF: 1910281056
1910281056
ComprarREF: 1910281057
1910281057
ComprarREF: 1910281058
1910281058
ComprarREF: 1910281059
1910281059
ComprarREF: 1910281060
1910281060
ComprarREF: 1910281061
1910281061
ComprarREF: 1910281062
1910281062
ComprarREF: 1910281063
1910281063
ComprarREF: 1910281064
1910281064
ComprarREF: 1910281065
1910281065
ComprarREF: 1910281066
1910281066
ComprarREF: 1910281067
1910281067
ComprarREF: 1910281068
1910281068
ComprarREF: 1910281069
1910281069
ComprarREF: 1910281070
1910281070
ComprarREF: 1910281071
1910281071
ComprarREF: 1910281072
1910281072
ComprarREF: 1910281073
1910281073
ComprarREF: 1910281074
1910281074
ComprarREF: 1910281075
1910281075
ComprarREF: 1910281076
1910281076
ComprarREF: 1910281077
1910281077
ComprarREF: 1910281078
1910281078
ComprarREF: 1910281079
1910281079
ComprarREF: 1910281080
1910281080
ComprarREF: 1910281081
1910281081
ComprarREF: 1910281082
1910281082
ComprarREF: 1910281083
1910281083
ComprarREF: 1910281084
1910281084
ComprarREF: 1910281085
1910281085
ComprarREF: 1910281086
1910281086
ComprarREF: 1910281087
1910281087
ComprarREF: 1910281088
1910281088
ComprarREF: 1910281089
1910281089
ComprarREF: 1910281090
1910281090
ComprarREF: 1910281091
1910281091
ComprarREF: 1910281092
1910281092
ComprarREF: 1910281093
1910281093
ComprarREF: 1910281094
1910281094
ComprarREF: 1910281095
1910281095
ComprarREF: 1910281096
1910281096
ComprarREF: 1910281097
1910281097
ComprarREF: 1910281098
1910281098
ComprarREF: 1910281099
1910281099
ComprarREF: 1910281100
1910281100
ComprarREF: 1910281101
1910281101
ComprarREF: 1910281102
1910281102
ComprarREF: 1910281103
1910281103
ComprarREF: 1910281104
1910281104
ComprarREF: 1910281105
1910281105
ComprarREF: 1910281106
1910281106
ComprarREF: 1910281107
1910281107
ComprarREF: 1910281108
1910281108
ComprarREF: 1910281109
1910281109
ComprarREF: 1910281110
1910281110
ComprarREF: 1910281111
1910281111
ComprarREF: 1910281112
1910281112
ComprarREF: 1910281113
1910281113
ComprarREF: 1910281114
1910281114
ComprarREF: 1910281115
1910281115
ComprarREF: 1910281116
1910281116
ComprarREF: 1910281117
1910281117
ComprarREF: 1910281118
1910281118
ComprarREF: 1910281119
1910281119
ComprarREF: 1910281120
1910281120
ComprarREF: 1910281121
1910281121
ComprarREF: 1910281122
1910281122
ComprarREF: 1910281123
1910281123
ComprarREF: 1910281124
1910281124
ComprarREF: 1910281125
1910281125
ComprarREF: 1910281126
1910281126
ComprarREF: 1910281127
1910281127
ComprarREF: 1910281128
1910281128
ComprarREF: 1910281129
1910281129
ComprarREF: 1910281130
1910281130
ComprarREF: 1910281131
1910281131
ComprarREF: 1910281132
1910281132
ComprarREF: 1910281133
1910281133
ComprarREF: 1910281134
1910281134
ComprarREF: 1910281135
1910281135
ComprarREF: 1910281136
1910281136
ComprarREF: 1910281137
1910281137
ComprarREF: 1910281138
1910281138
ComprarREF: 1910281139
1910281139
ComprarREF: 1910281140
1910281140
ComprarREF: 1910281141
1910281141
ComprarREF: 1910281142
1910281142
ComprarREF: 1910281143
1910281143

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.