Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

CIV - Camp. Interautonómico de Velocidad
07 / 04 / 2019 Circuit ALBACETE Winkers Carrera
ComprarREF: 1904071000
1904071000
ComprarREF: 1904071001
1904071001
ComprarREF: 1904071002
1904071002
ComprarREF: 1904071003
1904071003
ComprarREF: 1904071004
1904071004
ComprarREF: 1904071005
1904071005
ComprarREF: 1904071006
1904071006
ComprarREF: 1904071007
1904071007
ComprarREF: 1904071008
1904071008
ComprarREF: 1904071009
1904071009
ComprarREF: 1904071010
1904071010
ComprarREF: 1904071011
1904071011
ComprarREF: 1904071012
1904071012
ComprarREF: 1904071013
1904071013
ComprarREF: 1904071014
1904071014
ComprarREF: 1904071015
1904071015
ComprarREF: 1904071016
1904071016
ComprarREF: 1904071017
1904071017
ComprarREF: 1904071018
1904071018
ComprarREF: 1904071019
1904071019
ComprarREF: 1904071020
1904071020
ComprarREF: 1904071021
1904071021
ComprarREF: 1904071022
1904071022
ComprarREF: 1904071023
1904071023
ComprarREF: 1904071024
1904071024
ComprarREF: 1904071025
1904071025
ComprarREF: 1904071026
1904071026
ComprarREF: 1904071027
1904071027
ComprarREF: 1904071028
1904071028
ComprarREF: 1904071029
1904071029
ComprarREF: 1904071030
1904071030
ComprarREF: 1904071031
1904071031
ComprarREF: 1904071032
1904071032
ComprarREF: 1904071033
1904071033
ComprarREF: 1904071034
1904071034
ComprarREF: 1904071035
1904071035
ComprarREF: 1904071036
1904071036
ComprarREF: 1904071037
1904071037
ComprarREF: 1904071038
1904071038
ComprarREF: 1904071039
1904071039
ComprarREF: 1904071040
1904071040
ComprarREF: 1904071041
1904071041
ComprarREF: 1904071042
1904071042
ComprarREF: 1904071043
1904071043
ComprarREF: 1904071044
1904071044
ComprarREF: 1904071045
1904071045
ComprarREF: 1904071046
1904071046
ComprarREF: 1904071047
1904071047
ComprarREF: 1904071048
1904071048
ComprarREF: 1904071049
1904071049
ComprarREF: 1904071050
1904071050
ComprarREF: 1904071051
1904071051
ComprarREF: 1904071052
1904071052
ComprarREF: 1904071053
1904071053
ComprarREF: 1904071054
1904071054
ComprarREF: 1904071055
1904071055
ComprarREF: 1904071056
1904071056
ComprarREF: 1904071057
1904071057
ComprarREF: 1904071058
1904071058
ComprarREF: 1904071059
1904071059
ComprarREF: 1904071060
1904071060
ComprarREF: 1904071061
1904071061
ComprarREF: 1904071062
1904071062
ComprarREF: 1904071063
1904071063
ComprarREF: 1904071064
1904071064
ComprarREF: 1904071065
1904071065
ComprarREF: 1904071066
1904071066
ComprarREF: 1904071067
1904071067
ComprarREF: 1904071068
1904071068
ComprarREF: 1904071069
1904071069
ComprarREF: 1904071070
1904071070
ComprarREF: 1904071071
1904071071
ComprarREF: 1904071072
1904071072
ComprarREF: 1904071073
1904071073
ComprarREF: 1904071074
1904071074
ComprarREF: 1904071075
1904071075
ComprarREF: 1904071076
1904071076
ComprarREF: 1904071077
1904071077
ComprarREF: 1904071078
1904071078
ComprarREF: 1904071079
1904071079
ComprarREF: 1904071080
1904071080
ComprarREF: 1904071081
1904071081
ComprarREF: 1904071082
1904071082
ComprarREF: 1904071083
1904071083
ComprarREF: 1904071084
1904071084
ComprarREF: 1904071085
1904071085
ComprarREF: 1904071086
1904071086
ComprarREF: 1904071087
1904071087
ComprarREF: 1904071088
1904071088
ComprarREF: 1904071089
1904071089
ComprarREF: 1904071090
1904071090
ComprarREF: 1904071091
1904071091
ComprarREF: 1904071092
1904071092
ComprarREF: 1904071093
1904071093
ComprarREF: 1904071094
1904071094
ComprarREF: 1904071095
1904071095
ComprarREF: 1904071096
1904071096
ComprarREF: 1904071097
1904071097
ComprarREF: 1904071098
1904071098
ComprarREF: 1904071099
1904071099
ComprarREF: 1904071100
1904071100
ComprarREF: 1904071101
1904071101
ComprarREF: 1904071102
1904071102
ComprarREF: 1904071103
1904071103
ComprarREF: 1904071104
1904071104
ComprarREF: 1904071105
1904071105
ComprarREF: 1904071106
1904071106
ComprarREF: 1904071107
1904071107
ComprarREF: 1904071108
1904071108
ComprarREF: 1904071109
1904071109
ComprarREF: 1904071110
1904071110
ComprarREF: 1904071111
1904071111
ComprarREF: 1904071112
1904071112
ComprarREF: 1904071113
1904071113
ComprarREF: 1904071114
1904071114
ComprarREF: 1904071115
1904071115
ComprarREF: 1904071116
1904071116
ComprarREF: 1904071117
1904071117
ComprarREF: 1904071118
1904071118
ComprarREF: 1904071119
1904071119
ComprarREF: 1904071120
1904071120
ComprarREF: 1904071121
1904071121
ComprarREF: 1904071122
1904071122
ComprarREF: 1904071123
1904071123
ComprarREF: 1904071124
1904071124
ComprarREF: 1904071125
1904071125
ComprarREF: 1904071126
1904071126
ComprarREF: 1904071127
1904071127
ComprarREF: 1904071128
1904071128
ComprarREF: 1904071129
1904071129
ComprarREF: 1904071130
1904071130
ComprarREF: 1904071131
1904071131
ComprarREF: 1904071132
1904071132
ComprarREF: 1904071133
1904071133
ComprarREF: 1904071134
1904071134
ComprarREF: 1904071135
1904071135
ComprarREF: 1904071136
1904071136
ComprarREF: 1904071137
1904071137

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.