Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

10 / 02 / 2019 Circuit MONTMELO Motos 15.00
ComprarREF: 1902102000
1902102000
ComprarREF: 1902102001
1902102001
ComprarREF: 1902102002
1902102002
ComprarREF: 1902102003
1902102003
ComprarREF: 1902102004
1902102004
ComprarREF: 1902102005
1902102005
ComprarREF: 1902102006
1902102006
ComprarREF: 1902102007
1902102007
ComprarREF: 1902102008
1902102008
ComprarREF: 1902102009
1902102009
ComprarREF: 1902102010
1902102010
ComprarREF: 1902102011
1902102011
ComprarREF: 1902102012
1902102012
ComprarREF: 1902102013
1902102013
ComprarREF: 1902102014
1902102014
ComprarREF: 1902102015
1902102015
ComprarREF: 1902102016
1902102016
ComprarREF: 1902102017
1902102017
ComprarREF: 1902102018
1902102018
ComprarREF: 1902102019
1902102019
ComprarREF: 1902102020
1902102020
ComprarREF: 1902102021
1902102021
ComprarREF: 1902102022
1902102022
ComprarREF: 1902102023
1902102023
ComprarREF: 1902102024
1902102024
ComprarREF: 1902102025
1902102025
ComprarREF: 1902102026
1902102026
ComprarREF: 1902102027
1902102027
ComprarREF: 1902102028
1902102028
ComprarREF: 1902102029
1902102029
ComprarREF: 1902102030
1902102030
ComprarREF: 1902102031
1902102031
ComprarREF: 1902102032
1902102032
ComprarREF: 1902102033
1902102033
ComprarREF: 1902102034
1902102034
ComprarREF: 1902102035
1902102035
ComprarREF: 1902102036
1902102036
ComprarREF: 1902102037
1902102037
ComprarREF: 1902102038
1902102038
ComprarREF: 1902102039
1902102039
ComprarREF: 1902102040
1902102040
ComprarREF: 1902102041
1902102041
ComprarREF: 1902102042
1902102042
ComprarREF: 1902102043
1902102043
ComprarREF: 1902102044
1902102044
ComprarREF: 1902102045
1902102045
ComprarREF: 1902102046
1902102046
ComprarREF: 1902102047
1902102047
ComprarREF: 1902102048
1902102048
ComprarREF: 1902102049
1902102049
ComprarREF: 1902102050
1902102050
ComprarREF: 1902102051
1902102051
ComprarREF: 1902102052
1902102052
ComprarREF: 1902102053
1902102053
ComprarREF: 1902102054
1902102054
ComprarREF: 1902102055
1902102055
ComprarREF: 1902102056
1902102056
ComprarREF: 1902102057
1902102057
ComprarREF: 1902102058
1902102058
ComprarREF: 1902102059
1902102059
ComprarREF: 1902102060
1902102060
ComprarREF: 1902102061
1902102061
ComprarREF: 1902102062
1902102062
ComprarREF: 1902102063
1902102063
ComprarREF: 1902102064
1902102064
ComprarREF: 1902102065
1902102065
ComprarREF: 1902102066
1902102066
ComprarREF: 1902102067
1902102067
ComprarREF: 1902102068
1902102068
ComprarREF: 1902102069
1902102069
ComprarREF: 1902102070
1902102070
ComprarREF: 1902102071
1902102071
ComprarREF: 1902102072
1902102072
ComprarREF: 1902102073
1902102073
ComprarREF: 1902102074
1902102074
ComprarREF: 1902102075
1902102075
ComprarREF: 1902102076
1902102076
ComprarREF: 1902102077
1902102077
ComprarREF: 1902102078
1902102078
ComprarREF: 1902102079
1902102079
ComprarREF: 1902102080
1902102080
ComprarREF: 1902102081
1902102081
ComprarREF: 1902102082
1902102082
ComprarREF: 1902102083
1902102083
ComprarREF: 1902102084
1902102084
ComprarREF: 1902102085
1902102085
ComprarREF: 1902102086
1902102086
ComprarREF: 1902102087
1902102087
ComprarREF: 1902102088
1902102088
ComprarREF: 1902102089
1902102089
ComprarREF: 1902102090
1902102090
ComprarREF: 1902102091
1902102091
ComprarREF: 1902102092
1902102092
ComprarREF: 1902102093
1902102093
ComprarREF: 1902102094
1902102094
ComprarREF: 1902102095
1902102095
ComprarREF: 1902102096
1902102096
ComprarREF: 1902102097
1902102097
ComprarREF: 1902102098
1902102098
ComprarREF: 1902102099
1902102099
ComprarREF: 1902102100
1902102100
ComprarREF: 1902102101
1902102101
ComprarREF: 1902102102
1902102102
ComprarREF: 1902102103
1902102103
ComprarREF: 1902102104
1902102104
ComprarREF: 1902102105
1902102105
ComprarREF: 1902102106
1902102106
ComprarREF: 1902102107
1902102107
ComprarREF: 1902102108
1902102108
ComprarREF: 1902102109
1902102109
ComprarREF: 1902102110
1902102110
ComprarREF: 1902102111
1902102111
ComprarREF: 1902102112
1902102112
ComprarREF: 1902102113
1902102113
ComprarREF: 1902102114
1902102114
ComprarREF: 1902102115
1902102115
ComprarREF: 1902102116
1902102116
ComprarREF: 1902102117
1902102117
ComprarREF: 1902102118
1902102118
ComprarREF: 1902102119
1902102119
ComprarREF: 1902102120
1902102120
ComprarREF: 1902102121
1902102121
ComprarREF: 1902102122
1902102122
ComprarREF: 1902102123
1902102123
ComprarREF: 1902102124
1902102124
ComprarREF: 1902102125
1902102125
ComprarREF: 1902102126
1902102126
ComprarREF: 1902102127
1902102127
ComprarREF: 1902102128
1902102128

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.