Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

26 / 01 / 2019 Circuit MONTMELO Coches 9.45
ComprarREF: 1901262000
1901262000
ComprarREF: 1901262001
1901262001
ComprarREF: 1901262002
1901262002
ComprarREF: 1901262003
1901262003
ComprarREF: 1901262004
1901262004
ComprarREF: 1901262005
1901262005
ComprarREF: 1901262006
1901262006
ComprarREF: 1901262007
1901262007
ComprarREF: 1901262008
1901262008
ComprarREF: 1901262009
1901262009
ComprarREF: 1901262010
1901262010
ComprarREF: 1901262011
1901262011
ComprarREF: 1901262012
1901262012
ComprarREF: 1901262013
1901262013
ComprarREF: 1901262014
1901262014
ComprarREF: 1901262015
1901262015
ComprarREF: 1901262016
1901262016
ComprarREF: 1901262017
1901262017
ComprarREF: 1901262018
1901262018
ComprarREF: 1901262019
1901262019
ComprarREF: 1901262020
1901262020
ComprarREF: 1901262021
1901262021
ComprarREF: 1901262022
1901262022
ComprarREF: 1901262023
1901262023
ComprarREF: 1901262024
1901262024
ComprarREF: 1901262025
1901262025
ComprarREF: 1901262026
1901262026
ComprarREF: 1901262027
1901262027
ComprarREF: 1901262028
1901262028
ComprarREF: 1901262029
1901262029
ComprarREF: 1901262030
1901262030
ComprarREF: 1901262031
1901262031
ComprarREF: 1901262032
1901262032
ComprarREF: 1901262033
1901262033
ComprarREF: 1901262034
1901262034
ComprarREF: 1901262035
1901262035
ComprarREF: 1901262036
1901262036
ComprarREF: 1901262037
1901262037
ComprarREF: 1901262038
1901262038
ComprarREF: 1901262039
1901262039
ComprarREF: 1901262040
1901262040
ComprarREF: 1901262041
1901262041
ComprarREF: 1901262042
1901262042
ComprarREF: 1901262043
1901262043
ComprarREF: 1901262044
1901262044
ComprarREF: 1901262045
1901262045
ComprarREF: 1901262046
1901262046
ComprarREF: 1901262047
1901262047
ComprarREF: 1901262048
1901262048
ComprarREF: 1901262049
1901262049
ComprarREF: 1901262050
1901262050
ComprarREF: 1901262051
1901262051
ComprarREF: 1901262052
1901262052
ComprarREF: 1901262053
1901262053
ComprarREF: 1901262054
1901262054
ComprarREF: 1901262055
1901262055
ComprarREF: 1901262056
1901262056
ComprarREF: 1901262057
1901262057
ComprarREF: 1901262058
1901262058
ComprarREF: 1901262059
1901262059
ComprarREF: 1901262060
1901262060
ComprarREF: 1901262061
1901262061
ComprarREF: 1901262062
1901262062
ComprarREF: 1901262063
1901262063
ComprarREF: 1901262064
1901262064
ComprarREF: 1901262065
1901262065
ComprarREF: 1901262066
1901262066
ComprarREF: 1901262067
1901262067
ComprarREF: 1901262068
1901262068
ComprarREF: 1901262069
1901262069
ComprarREF: 1901262070
1901262070
ComprarREF: 1901262071
1901262071
ComprarREF: 1901262072
1901262072
ComprarREF: 1901262073
1901262073
ComprarREF: 1901262074
1901262074
ComprarREF: 1901262075
1901262075
ComprarREF: 1901262076
1901262076
ComprarREF: 1901262077
1901262077
ComprarREF: 1901262078
1901262078
ComprarREF: 1901262079
1901262079
ComprarREF: 1901262080
1901262080
ComprarREF: 1901262081
1901262081
ComprarREF: 1901262082
1901262082
ComprarREF: 1901262083
1901262083
ComprarREF: 1901262084
1901262084
ComprarREF: 1901262085
1901262085
ComprarREF: 1901262086
1901262086
ComprarREF: 1901262087
1901262087
ComprarREF: 1901262088
1901262088
ComprarREF: 1901262089
1901262089
ComprarREF: 1901262090
1901262090
ComprarREF: 1901262091
1901262091
ComprarREF: 1901262092
1901262092
ComprarREF: 1901262093
1901262093
ComprarREF: 1901262094
1901262094
ComprarREF: 1901262095
1901262095
ComprarREF: 1901262096
1901262096
ComprarREF: 1901262097
1901262097
ComprarREF: 1901262098
1901262098
ComprarREF: 1901262099
1901262099
ComprarREF: 1901262100
1901262100
ComprarREF: 1901262101
1901262101
ComprarREF: 1901262102
1901262102
ComprarREF: 1901262103
1901262103
ComprarREF: 1901262104
1901262104
ComprarREF: 1901262105
1901262105
ComprarREF: 1901262106
1901262106
ComprarREF: 1901262107
1901262107
ComprarREF: 1901262108
1901262108
ComprarREF: 1901262109
1901262109
ComprarREF: 1901262110
1901262110
ComprarREF: 1901262111
1901262111
ComprarREF: 1901262112
1901262112
ComprarREF: 1901262113
1901262113
ComprarREF: 1901262114
1901262114
ComprarREF: 1901262115
1901262115
ComprarREF: 1901262116
1901262116
ComprarREF: 1901262117
1901262117
ComprarREF: 1901262118
1901262118
ComprarREF: 1901262119
1901262119
ComprarREF: 1901262120
1901262120
ComprarREF: 1901262121
1901262121
ComprarREF: 1901262122
1901262122
ComprarREF: 1901262123
1901262123
ComprarREF: 1901262124
1901262124
ComprarREF: 1901262125
1901262125
ComprarREF: 1901262126
1901262126
ComprarREF: 1901262127
1901262127
ComprarREF: 1901262128
1901262128
ComprarREF: 1901262129
1901262129
ComprarREF: 1901262130
1901262130
ComprarREF: 1901262131
1901262131
ComprarREF: 1901262132
1901262132
ComprarREF: 1901262133
1901262133
ComprarREF: 1901262134
1901262134
ComprarREF: 1901262135
1901262135
ComprarREF: 1901262136
1901262136
ComprarREF: 1901262137
1901262137
ComprarREF: 1901262138
1901262138
ComprarREF: 1901262139
1901262139
ComprarREF: 1901262140
1901262140
ComprarREF: 1901262141
1901262141
ComprarREF: 1901262142
1901262142

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.