Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

26 / 01 / 2019 Circuit MONTMELO Coches 13.30
ComprarREF: 1901263000
1901263000
ComprarREF: 1901263001
1901263001
ComprarREF: 1901263002
1901263002
ComprarREF: 1901263003
1901263003
ComprarREF: 1901263004
1901263004
ComprarREF: 1901263005
1901263005
ComprarREF: 1901263006
1901263006
ComprarREF: 1901263007
1901263007
ComprarREF: 1901263008
1901263008
ComprarREF: 1901263009
1901263009
ComprarREF: 1901263010
1901263010
ComprarREF: 1901263011
1901263011
ComprarREF: 1901263012
1901263012
ComprarREF: 1901263013
1901263013
ComprarREF: 1901263014
1901263014
ComprarREF: 1901263015
1901263015
ComprarREF: 1901263016
1901263016
ComprarREF: 1901263017
1901263017
ComprarREF: 1901263018
1901263018
ComprarREF: 1901263019
1901263019
ComprarREF: 1901263020
1901263020
ComprarREF: 1901263021
1901263021
ComprarREF: 1901263022
1901263022
ComprarREF: 1901263023
1901263023
ComprarREF: 1901263024
1901263024
ComprarREF: 1901263025
1901263025
ComprarREF: 1901263026
1901263026
ComprarREF: 1901263027
1901263027
ComprarREF: 1901263028
1901263028
ComprarREF: 1901263029
1901263029
ComprarREF: 1901263030
1901263030
ComprarREF: 1901263031
1901263031
ComprarREF: 1901263032
1901263032
ComprarREF: 1901263033
1901263033
ComprarREF: 1901263034
1901263034
ComprarREF: 1901263035
1901263035
ComprarREF: 1901263036
1901263036
ComprarREF: 1901263037
1901263037
ComprarREF: 1901263038
1901263038
ComprarREF: 1901263039
1901263039
ComprarREF: 1901263040
1901263040
ComprarREF: 1901263041
1901263041
ComprarREF: 1901263042
1901263042
ComprarREF: 1901263043
1901263043
ComprarREF: 1901263044
1901263044
ComprarREF: 1901263045
1901263045
ComprarREF: 1901263046
1901263046
ComprarREF: 1901263047
1901263047
ComprarREF: 1901263048
1901263048
ComprarREF: 1901263049
1901263049
ComprarREF: 1901263050
1901263050
ComprarREF: 1901263051
1901263051
ComprarREF: 1901263052
1901263052
ComprarREF: 1901263053
1901263053
ComprarREF: 1901263054
1901263054
ComprarREF: 1901263055
1901263055
ComprarREF: 1901263056
1901263056
ComprarREF: 1901263057
1901263057
ComprarREF: 1901263058
1901263058
ComprarREF: 1901263059
1901263059
ComprarREF: 1901263060
1901263060
ComprarREF: 1901263061
1901263061
ComprarREF: 1901263062
1901263062
ComprarREF: 1901263063
1901263063
ComprarREF: 1901263064
1901263064
ComprarREF: 1901263065
1901263065
ComprarREF: 1901263066
1901263066
ComprarREF: 1901263067
1901263067
ComprarREF: 1901263068
1901263068
ComprarREF: 1901263069
1901263069
ComprarREF: 1901263070
1901263070
ComprarREF: 1901263071
1901263071
ComprarREF: 1901263072
1901263072
ComprarREF: 1901263073
1901263073
ComprarREF: 1901263074
1901263074
ComprarREF: 1901263075
1901263075
ComprarREF: 1901263076
1901263076
ComprarREF: 1901263077
1901263077
ComprarREF: 1901263078
1901263078
ComprarREF: 1901263079
1901263079
ComprarREF: 1901263080
1901263080
ComprarREF: 1901263081
1901263081
ComprarREF: 1901263082
1901263082
ComprarREF: 1901263083
1901263083
ComprarREF: 1901263084
1901263084
ComprarREF: 1901263085
1901263085
ComprarREF: 1901263086
1901263086
ComprarREF: 1901263087
1901263087
ComprarREF: 1901263088
1901263088
ComprarREF: 1901263089
1901263089
ComprarREF: 1901263090
1901263090
ComprarREF: 1901263091
1901263091
ComprarREF: 1901263092
1901263092
ComprarREF: 1901263093
1901263093
ComprarREF: 1901263094
1901263094
ComprarREF: 1901263095
1901263095
ComprarREF: 1901263096
1901263096
ComprarREF: 1901263097
1901263097
ComprarREF: 1901263098
1901263098
ComprarREF: 1901263099
1901263099
ComprarREF: 1901263100
1901263100
ComprarREF: 1901263101
1901263101
ComprarREF: 1901263102
1901263102
ComprarREF: 1901263103
1901263103
ComprarREF: 1901263104
1901263104
ComprarREF: 1901263105
1901263105
ComprarREF: 1901263106
1901263106
ComprarREF: 1901263107
1901263107
ComprarREF: 1901263108
1901263108
ComprarREF: 1901263109
1901263109
ComprarREF: 1901263110
1901263110
ComprarREF: 1901263111
1901263111
ComprarREF: 1901263112
1901263112
ComprarREF: 1901263113
1901263113
ComprarREF: 1901263114
1901263114
ComprarREF: 1901263115
1901263115
ComprarREF: 1901263116
1901263116
ComprarREF: 1901263117
1901263117
ComprarREF: 1901263118
1901263118
ComprarREF: 1901263119
1901263119
ComprarREF: 1901263120
1901263120
ComprarREF: 1901263121
1901263121
ComprarREF: 1901263122
1901263122
ComprarREF: 1901263123
1901263123
ComprarREF: 1901263124
1901263124
ComprarREF: 1901263125
1901263125
ComprarREF: 1901263126
1901263126
ComprarREF: 1901263127
1901263127
ComprarREF: 1901263128
1901263128
ComprarREF: 1901263129
1901263129
ComprarREF: 1901263130
1901263130
ComprarREF: 1901263131
1901263131
ComprarREF: 1901263132
1901263132
ComprarREF: 1901263133
1901263133
ComprarREF: 1901263134
1901263134
ComprarREF: 1901263135
1901263135
ComprarREF: 1901263136
1901263136

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.