Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

ALFISTAS SPORT CLUB
17 / 11 / 2018 Circuit CALAFAT Vuelta familiar
ComprarREF: 1811172668
1811172668
ComprarREF: 1811172669
1811172669
ComprarREF: 1811172670
1811172670
ComprarREF: 1811172671
1811172671
ComprarREF: 1811172672
1811172672
ComprarREF: 1811172673
1811172673
ComprarREF: 1811172674
1811172674
ComprarREF: 1811172675
1811172675
ComprarREF: 1811172676
1811172676
ComprarREF: 1811172677
1811172677
ComprarREF: 1811172678
1811172678
ComprarREF: 1811172679
1811172679
ComprarREF: 1811172680
1811172680
ComprarREF: 1811172681
1811172681
ComprarREF: 1811172682
1811172682
ComprarREF: 1811172683
1811172683
ComprarREF: 1811172684
1811172684
ComprarREF: 1811172685
1811172685
ComprarREF: 1811172686
1811172686
ComprarREF: 1811172687
1811172687
ComprarREF: 1811172688
1811172688
ComprarREF: 1811172689
1811172689
ComprarREF: 1811172690
1811172690
ComprarREF: 1811172691
1811172691
ComprarREF: 1811172692
1811172692
ComprarREF: 1811172693
1811172693
ComprarREF: 1811172694
1811172694
ComprarREF: 1811172695
1811172695
ComprarREF: 1811172696
1811172696
ComprarREF: 1811172697
1811172697
ComprarREF: 1811172698
1811172698
ComprarREF: 1811172699
1811172699
ComprarREF: 1811172700
1811172700
ComprarREF: 1811172701
1811172701
ComprarREF: 1811172702
1811172702
ComprarREF: 1811172703
1811172703
ComprarREF: 1811172704
1811172704
ComprarREF: 1811172705
1811172705
ComprarREF: 1811172706
1811172706
ComprarREF: 1811172707
1811172707
ComprarREF: 1811172708
1811172708
ComprarREF: 1811172709
1811172709
ComprarREF: 1811172710
1811172710
ComprarREF: 1811172711
1811172711
ComprarREF: 1811172712
1811172712
ComprarREF: 1811172713
1811172713
ComprarREF: 1811172714
1811172714
ComprarREF: 1811172715
1811172715
ComprarREF: 1811172716
1811172716
ComprarREF: 1811172717
1811172717
ComprarREF: 1811172718
1811172718
ComprarREF: 1811172719
1811172719
ComprarREF: 1811172720
1811172720
ComprarREF: 1811172721
1811172721
ComprarREF: 1811172722
1811172722
ComprarREF: 1811172723
1811172723
ComprarREF: 1811172724
1811172724
ComprarREF: 1811172725
1811172725
ComprarREF: 1811172726
1811172726
ComprarREF: 1811172727
1811172727
ComprarREF: 1811172728
1811172728
ComprarREF: 1811172729
1811172729
ComprarREF: 1811172730
1811172730
ComprarREF: 1811172731
1811172731
ComprarREF: 1811172732
1811172732
ComprarREF: 1811172733
1811172733
ComprarREF: 1811172734
1811172734
ComprarREF: 1811172735
1811172735
ComprarREF: 1811172736
1811172736
ComprarREF: 1811172737
1811172737
ComprarREF: 1811172738
1811172738
ComprarREF: 1811172739
1811172739
ComprarREF: 1811172740
1811172740
ComprarREF: 1811172741
1811172741
ComprarREF: 1811172742
1811172742
ComprarREF: 1811172743
1811172743
ComprarREF: 1811172744
1811172744
ComprarREF: 1811172745
1811172745
ComprarREF: 1811172746
1811172746
ComprarREF: 1811172747
1811172747
ComprarREF: 1811172748
1811172748
ComprarREF: 1811172749
1811172749
ComprarREF: 1811172750
1811172750
ComprarREF: 1811172751
1811172751
ComprarREF: 1811172752
1811172752
ComprarREF: 1811172753
1811172753
ComprarREF: 1811172754
1811172754
ComprarREF: 1811172755
1811172755
ComprarREF: 1811172756
1811172756
ComprarREF: 1811172757
1811172757
ComprarREF: 1811172758
1811172758
ComprarREF: 1811172759
1811172759
ComprarREF: 1811172760
1811172760
ComprarREF: 1811172761
1811172761
ComprarREF: 1811172762
1811172762
ComprarREF: 1811172763
1811172763
ComprarREF: 1811172764
1811172764
ComprarREF: 1811172765
1811172765
ComprarREF: 1811172766
1811172766
ComprarREF: 1811172767
1811172767
ComprarREF: 1811172768
1811172768
ComprarREF: 1811172769
1811172769
ComprarREF: 1811172770
1811172770
ComprarREF: 1811172771
1811172771
ComprarREF: 1811172772
1811172772
ComprarREF: 1811172773
1811172773
ComprarREF: 1811172774
1811172774
ComprarREF: 1811172775
1811172775
ComprarREF: 1811172776
1811172776
ComprarREF: 1811172777
1811172777
ComprarREF: 1811172778
1811172778
ComprarREF: 1811172779
1811172779
ComprarREF: 1811172780
1811172780
ComprarREF: 1811172781
1811172781
ComprarREF: 1811172782
1811172782
ComprarREF: 1811172783
1811172783
ComprarREF: 1811172784
1811172784
ComprarREF: 1811172785
1811172785
ComprarREF: 1811172786
1811172786
ComprarREF: 1811172787
1811172787
ComprarREF: 1811172788
1811172788
ComprarREF: 1811172789
1811172789
ComprarREF: 1811172790
1811172790
ComprarREF: 1811172791
1811172791
ComprarREF: 1811172792
1811172792
ComprarREF: 1811172793
1811172793
ComprarREF: 1811172794
1811172794
ComprarREF: 1811172795
1811172795
ComprarREF: 1811172796
1811172796
ComprarREF: 1811172797
1811172797
ComprarREF: 1811172798
1811172798
ComprarREF: 1811172799
1811172799
ComprarREF: 1811172800
1811172800
ComprarREF: 1811172801
1811172801
ComprarREF: 1811172802
1811172802
ComprarREF: 1811172803
1811172803
ComprarREF: 1811172804
1811172804
ComprarREF: 1811172805
1811172805
ComprarREF: 1811172806
1811172806
ComprarREF: 1811172807
1811172807
ComprarREF: 1811172808
1811172808
ComprarREF: 1811172809
1811172809
ComprarREF: 1811172810
1811172810
ComprarREF: 1811172811
1811172811
ComprarREF: 1811172812
1811172812
ComprarREF: 1811172813
1811172813
ComprarREF: 1811172814
1811172814
ComprarREF: 1811172815
1811172815
ComprarREF: 1811172816
1811172816
ComprarREF: 1811172817
1811172817
ComprarREF: 1811172818
1811172818
ComprarREF: 1811172819
1811172819
ComprarREF: 1811172820
1811172820
ComprarREF: 1811172821
1811172821
ComprarREF: 1811172822
1811172822
ComprarREF: 1811172823
1811172823

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.