Galeries


BUSCA LES FOTOS
utilitzant el filtre de les galeries

SELECCIONA LES TEVES PREFERIDES
utilitzant el boto de compra

REALITZA EL PAGAMENT
omple les teves dades

REP-LES AL TEU CORREU
descarregue-les al teu dispositiu

TROBA LES TEVES FOTOS

INSTRUCCIONS DE VISIO I COMPRA DE LES IMATGES

VISIONAT

En el menú de l'esquerra trobaràs catalogades per dates, circuits i grups tots els esdeveniments dels quals hem fet fotografies. Una vegada triat el dia i hora del que vulguis veure les imatges es mostraran totes en grandària petita (galeria), per veure-les en una grandària major has de clicar damunt de qualsevol d'elles. Una vegada vegis la imatge en major grandària tens la possibilitat d'anar passant fotos cap a davant o cap a enrere amb les fletxes que apareixeran una vegada situïs el cursor sobre tots dos costats de la mateixa , per tornar a veure totes les imatges en petit hauràs d'utilitzar la icona situat en la cantonada superior.

COMPRA D'IMATGES

Una vegada hagis vist les teves imatges, i t'hagis decidit a adquirir-les podràs fer-ho mitjançant el sistema de "cistella de la compra" del que disposem en la nostra web. És un mètode àgil i intuïtiu.

En la pantalla galeria veuràs totes les fotografies acompanyades de la icona , amb un simple clic en aquesta icona de la fotografia que desitges adquirir, inclouràs la mateixa en la cistella de la compra, el mateix per a cadascuna de les imatges que t'interessin.

En el lateral dret veuràs en tot moment el contingut de la teva cistella de la compra, en forma de llistat, que al seu torn també podràs clicar sobre cadascuna de les referències per veure de nou totes les fotos incloses a la cistella. Si cliques sobre la X situada al costat de cada referència, eliminaràs de la cistella la fotografia en qüestió.

Sota el llistat de la cistella, la icona et servirà per deixar-la buida; i la icona et portarà a la pantalla per completar la teva comanda.

Aquesta nova pantalla et mostrarà en miniatura totes les imatges que hagis triat, solament quan tinguis en aquesta pantalla totes les fotografies que vulguis, hauràs de triar el format i grandària per continuar amb la compra.

En aquesta pantalla i següents tindràs sempre icones d'ajuda que t'aclariran qualsevol dubte que et sorgeixi sobre aquest tema.

MICHELIN POWER DAYS
09 / 09 / 2018 Circuit alcañiz Lentos Tarde
ComprarREF: 1809091400
1809091400
ComprarREF: 1809091401
1809091401
ComprarREF: 1809091402
1809091402
ComprarREF: 1809091403
1809091403
ComprarREF: 1809091404
1809091404
ComprarREF: 1809091405
1809091405
ComprarREF: 1809091406
1809091406
ComprarREF: 1809091407
1809091407
ComprarREF: 1809091408
1809091408
ComprarREF: 1809091409
1809091409
ComprarREF: 1809091410
1809091410
ComprarREF: 1809091411
1809091411
ComprarREF: 1809091412
1809091412
ComprarREF: 1809091413
1809091413
ComprarREF: 1809091414
1809091414
ComprarREF: 1809091415
1809091415
ComprarREF: 1809091416
1809091416
ComprarREF: 1809091417
1809091417
ComprarREF: 1809091418
1809091418
ComprarREF: 1809091419
1809091419
ComprarREF: 1809091420
1809091420
ComprarREF: 1809091421
1809091421
ComprarREF: 1809091422
1809091422
ComprarREF: 1809091423
1809091423
ComprarREF: 1809091424
1809091424
ComprarREF: 1809091425
1809091425
ComprarREF: 1809091426
1809091426
ComprarREF: 1809091427
1809091427
ComprarREF: 1809091428
1809091428
ComprarREF: 1809091429
1809091429
ComprarREF: 1809091430
1809091430
ComprarREF: 1809091431
1809091431
ComprarREF: 1809091432
1809091432
ComprarREF: 1809091433
1809091433
ComprarREF: 1809091434
1809091434
ComprarREF: 1809091435
1809091435
ComprarREF: 1809091436
1809091436
ComprarREF: 1809091437
1809091437
ComprarREF: 1809091438
1809091438
ComprarREF: 1809091439
1809091439
ComprarREF: 1809091440
1809091440
ComprarREF: 1809091441
1809091441
ComprarREF: 1809091442
1809091442
ComprarREF: 1809091443
1809091443
ComprarREF: 1809091444
1809091444
ComprarREF: 1809091445
1809091445
ComprarREF: 1809091446
1809091446
ComprarREF: 1809091447
1809091447
ComprarREF: 1809091448
1809091448
ComprarREF: 1809091449
1809091449
ComprarREF: 1809091450
1809091450
ComprarREF: 1809091451
1809091451
ComprarREF: 1809091452
1809091452
ComprarREF: 1809091453
1809091453
ComprarREF: 1809091454
1809091454
ComprarREF: 1809091455
1809091455
ComprarREF: 1809091456
1809091456
ComprarREF: 1809091457
1809091457
ComprarREF: 1809091458
1809091458
ComprarREF: 1809091459
1809091459
ComprarREF: 1809091460
1809091460
ComprarREF: 1809091461
1809091461
ComprarREF: 1809091462
1809091462
ComprarREF: 1809091463
1809091463
ComprarREF: 1809091464
1809091464
ComprarREF: 1809091465
1809091465
ComprarREF: 1809091466
1809091466
ComprarREF: 1809091467
1809091467
ComprarREF: 1809091468
1809091468
ComprarREF: 1809091469
1809091469
ComprarREF: 1809091470
1809091470
ComprarREF: 1809091471
1809091471
ComprarREF: 1809091472
1809091472
ComprarREF: 1809091473
1809091473
ComprarREF: 1809091474
1809091474
ComprarREF: 1809091475
1809091475
ComprarREF: 1809091476
1809091476
ComprarREF: 1809091477
1809091477
ComprarREF: 1809091478
1809091478
ComprarREF: 1809091479
1809091479
ComprarREF: 1809091480
1809091480
ComprarREF: 1809091481
1809091481
ComprarREF: 1809091482
1809091482
ComprarREF: 1809091483
1809091483
ComprarREF: 1809091484
1809091484
ComprarREF: 1809091485
1809091485
ComprarREF: 1809091486
1809091486
ComprarREF: 1809091487
1809091487
ComprarREF: 1809091488
1809091488
ComprarREF: 1809091489
1809091489
ComprarREF: 1809091490
1809091490
ComprarREF: 1809091491
1809091491
ComprarREF: 1809091492
1809091492
ComprarREF: 1809091493
1809091493
ComprarREF: 1809091494
1809091494
ComprarREF: 1809091495
1809091495
ComprarREF: 1809091496
1809091496
ComprarREF: 1809091497
1809091497
ComprarREF: 1809091498
1809091498
ComprarREF: 1809091499
1809091499
ComprarREF: 1809091500
1809091500
ComprarREF: 1809091501
1809091501
ComprarREF: 1809091502
1809091502
ComprarREF: 1809091503
1809091503
ComprarREF: 1809091504
1809091504
ComprarREF: 1809091505
1809091505
ComprarREF: 1809091506
1809091506
ComprarREF: 1809091507
1809091507
ComprarREF: 1809091508
1809091508
ComprarREF: 1809091509
1809091509
ComprarREF: 1809091510
1809091510
ComprarREF: 1809091511
1809091511
ComprarREF: 1809091512
1809091512
ComprarREF: 1809091513
1809091513
ComprarREF: 1809091514
1809091514
ComprarREF: 1809091515
1809091515
ComprarREF: 1809091516
1809091516
ComprarREF: 1809091517
1809091517

Proteccio de Dades

PIX MOTORR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació per la Web, i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. PIX MOTORR ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment establerts. Certs serveis prestats en la Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

PIX MOTORR podria utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del Web.

Els usuaris autoritzen que, en ocasió de la consulta, sol·licitud, oferta o adquisició d'algun producte concret, PIX MOTORR pugui consultar i tractar les seves dades en qualssevol fitxers d'accés públic així com en qualssevol altres als quals estigui legitimat a accedir en funció del seu objecte i, especialment, a aquells als quals estigui adherit, així com a comunicar als anteriors les dades referents a la seva situació quan escaigui.

Totes aquestes dades són tractades amb absoluta confidencialitat i els usuaris queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents en PIX MOTORR, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades als quals PIX MOTORR tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adquisició de qualsevol producte, de qualsevol transacció o operació realitzada, la seva navegació per les pàgines Web d'Internet o sistemes de comunicació equivalents, i en les converses telefòniques, sent utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat sol·licitats, així com per a les finalitats de comercialització de productes, d'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, incloses les comunicacions comercials electròniques, del manteniment de la seva relació contractual, de gestió de PIX MOTORR i a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, tot això en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes jurídiques concordants. Els destinataris d'aquestes dades seran exclusivament els departaments comercials i tècnics de PIX MOTORR.

Així mateix, els Usuaris queden informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a PIX MOTORR.

Els usuaris accepten que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats referides anteriorment, a altres entitats col·laboradores de PIX MOTORR, les activitats de les quals són la prestació de serveis relacionats amb el món del motor i autoritzen que els remetin informació sobre qualssevol productes i serveis que comercialitzin. L'acceptació dels usuaris perquè siguin tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té caràcter revocable sense efectes retroactius.

Preguntes Frequents

Quant triguem a penjar les fotos en la nostra pàgina?

Molt poc. Ens comprometem a publicar les fotos abans de les 48h posteriors a les finalització de la rodada o la carrera, perquè cada pilot les pugui veure des de l'ordinador de la seva casa, i seleccionar les quals més li agradin.

Com puc obtenir la meva foto?

De forma senzilla i àgil. Per a veure les teves imatges has d'entrar a les GALERIES de la nostra web i buscar el dia que vas anar al circuit. Allí podràs veure totes les fotografies de les quals disposem. En aquesta pantalla podras anar seleccionant les imatges que siguin del teu agrat i afegir-les a la cistella de la compra amb un sol clic. Una vegada seleccionades i confirmades podràs formalitzar la comanda seguint les instruccions que t'apareixen en pantalla, i si et surgeix qualsevol dubte sempre pots enviar-nos un correu electrònic i t'atendrem el més ràpid possible.

Quin és el format de les fotos?

Nosaltres t'oferim diversos formats perquè triis el qual millor s'adapti a tu. Disposem de format DIGITAL i format PAPER. També t'oferim la possibilitat de plasmar les imatges en objectes.
FORMAT PAPER: és la impressió en paper fotogràfic de la imatge que veus en la nostra web, és la fotografia de tota la vida. Les grandàries que oferim estan expressades en centímetres.
FORMAT DIGITAL: és un arxiu que podràs veure en el teu ordinador, imprimir en la impressora tantes vegades com vulguis i copiar en un CD o altre suport digital (llapis de memòria, *ipod, *mobil,...) per a dur on vulguis. Oferim dues grandàries, el de qualitat mitja (800x533 píxels) és suficient per a imprimir en grandària petita (fins a 15x22cm aproximadament), visualitzar en pantalla, incloure en fòrums, pujar al Facebook i altres operacions que no requereixin alta resolució, per a això disposem de la grandària d'alta qualitat (3000x2000 píxels) per a fer posters (fins 60x90cm aproximadament), muntatges, etc...

Quant trigo a disposar de les meves fotos?

Gens. Amb el nostre mètode automatitzat tindràs les fotos a la teva casa en un breu període de temps. En el moment que el nostre sistema comprova la recepció del pagament es processa la teva comanda, i s'envien les fotografies al teu correu electrònic. En el cas que hagis decidit rebre les imatges per un mètode diferent al correu electrònic, una vegada rebut el pagament, es processa i envia la comanda en un termini no superior a 48h.

Quin és el sistema de pagament?

Perquè cadascú pugui realitzar el pagament de la forma que més li agradi, hem introduït tres formes de pagament segures i comodes que pots utilitzar.
TARGETA DE CRÈDIT: a través del portal de pagaments segurs, PayPal o a través de la nostra TPV Virtual, pots realitzar un pagament ràpid i fiable de les teves compres des de la nostra web. D'aquesta manera, en el mateix moment que realitzes la comanda pots procedir a abonar l'import total sense haver de desplaçar-te. És totalment segur i PixMotoRR no té accés a les dades de la teva targeta de crèdit, ja que l'empresa PayPal o RedSys (TPV Vitual), de coneguda solvència en la gestió de transaccions de diners, gestiona el pagament i ens abona a l'import.
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: el classic mètode per al pagament, ens realitzes una transferència o directament un ingrés en finestreta al nombre de compte que t'enviem al teu correu electrònic una vegada finalitzat la comanda.
REEMBORSAMENT: abonaràs al carter/a o en la teva oficina de Correu l'import total de la comanda i et faran lliurament de la teva comanda. Aquest mètode es nomes per comandes inferiors a 59€, i sempre i que l'adreça d'entrega sigui dins de la península ibèrica. No sent possible tampoc per a Ceuta, Melilla ni Canaries.
El mètode per a gaudir abans de les teves fotos és mitjançant targeta de crèdito, sempre amb la garantia que ofereix PayPal.

Perdo qualitat al sol·licitar les fotos per correu electrònic?

En absolut. Són els mateixos arxius els quals s'envian per mail que els quals es copien en un CD. L'avantatge de rebre les fotos per mail és que no hi ha esperes, és instantani .

Com rebo les fotos al meu correu electrònic?

Una vegada realitzada la compra, si has sol·licitat l'enviament per correu electrònic, rebras un e-mail a l'adreça que ens has facilitat amb els enllaços corresponents de les imatges adquirides. AL clicar sobre cadascun dels enllaços i seleccionar l'opció "GUARDAR". Selecciona la teva carpeta preferida i ja tindràs les fotografies en el teu ordinador. Pots descarregar-te la imatge tantes vegades com vulguis o re-enviar el email amb els enllaços als teus amics perquè vegin les fotos. Els enllaços tenen una caducitat de 30 dies.
Aquest metode d'enviament fa que no es col·lapsi el teu compte de correu amb arxius adjunts .

Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús

En aquest apartat establim les Condicions Generals d'Ús de la nostra web. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin d'aplicació.
El titular d'aquesta web es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d'Ús.

Modificació de la pàgina web

El titular d'aquesta web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina, podent modificar, suprimir o afegir els continguts de la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Tots els drets intel·lectuals i continguts de la pàgina web, així com el seu disseny, imatges i codis de font, són titularitat exclusiva del titular de la mateixa, i per tant li corresponen l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del titular.

Preus i Productes

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda.
Els preus de venda de la nostra web són expressats en Euros i inclouen IVA.
El titular d'aquesta web no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'una inadequada utilització dels seus productes, sent exclusiva responsabilitat de la persona que es faci amb ells.
Tots els productes de la nostra web estan subjectes a disponibilitat segons existències i ens reservem el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

Enllaços

En el cas d'enllaços o hipervíncles cap a altres portals d'Internet, el titular d'aquesta web no exercirà cap tipus de control ni responsabilitat sobre aquests llocs i continguts dels mateixos.
La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enviaments

Els preus de les diferents maneres d'enviaments publicats al nostre apartat de tarifes seran només d'aplicació per a lliuraments a la península ibèrica. Per Ceuta, Melilla, Canàries, i països estrangers les tarifes seran a consultar.